Учасникам (2018)

– З чого починати

– Написання резолюції

 

З чого починати:

 1. Познайомтесь з системою ООН.
 2. Познайомтесь з історією, культурою, політичним устроєм країни, яку ви представляєте. Даємо вам план дослідження країни, організації та проблеми.
  Дослідження країни:
  Політична структура
  Походження політичної структури
  Конституція та уряд
  Стабільність і політика сучасного уряду
  Природні ресурси
  Основні товари, що виробляються
  Договори про торгівлю
  Рівень самодостатності
  Культурні фактори
  Етнічні групи
  Релігія
  Історія культури
  Оборона
  Військова структура
  Залежність від інших держав
  Членство у блоках
  Географія
  Сусідні країни
  Топографія
  Геополітичні міркування
  Погляди на світові проблеми
  Роль та вплив у світі
  Членство у блоках та геополітичних угрупованнях
  Економіка
  Монетарна система
  Залежність і борги
  Членство в економічних та торгових організаціях
  Історія
  Загальна
  Останні 50 років
  Сучасна історія
  Дослідження організації:
  • прочитати довідкові матеріали про організацію;
  • визначити, хто є членами організації;
  • довідатись, де міститься центральна установа організації та звернутися при можливості до неї за інформацією;
  • вивчити звіти організації та доступну інформацію про її роботу;
  • вивчити стосунки організації з ООН.
  Дослідження проблеми:
  • стежити за розвитком міжнародних подій;
  • вивчити історичне і геополітичне підґрунтя проблеми;
  • ознайомитись з резолюціями ООН, звітами і документами, які стосуються проблеми.
 3. Дізнайтесь про позицію країни по питанням, які винесені на обговорення.
 4. Ознайомтесь зі своїми однодумцями і опонентами, їх позицію щодо питань, які винесені на обговорення. Знання їх позицій допоможе вам під час дебатів та дискусій. Це допоможе вам заздалегідь вирішити по яким питанням ваші позиції співпадають і де потрібно шукати компроміс.
 5. Ознайомтесь з правилами і процедурою конференції.

Написання резолюції

Особливу увагу зверніть на назву документа – вона повинна бути на кожній сторінці, кожна з яких має бути пронумерована:
ЗІБРАННЯ: назва зібрання, а в разі потреби — й підкомісії
ПИТАННЯ: питання, про яке йдеться в резолюції
Предмет резолюції, тобто назва зібрання великими літерами, з комою після них
Окрім того, зверніть увагу на таке:

 1. Вступне слово чи формулювання кожної статті підкреслюється.
 2. Між усіма статтями робиться пробіл.
 3. Рядки тексту пронумеровані.
 4. Кожна нормоустановча стаття пронумерована.
 5. Підстатгі позначено літерами — а, b, с тощо.
 6. Акроніми та абревіатури подаються повністю, коли вони зазначаються в резолюції вперше.
 7. Назви навчальних закладів у резолюції не вказуються.

Вступні фрази

Визнаючи Сподівається Із вдячністю відзначаючи
Підтверджуючи Висловлює своє схвалення Зі схваленням відзначаючи
Стривожений тим, що Висловлює своє задоволення Відзначаючи з глибокою тривогою
Схвалює Виконуючи З жалем відзначаючи
Свідомий того, що Вкрай стривожений Із задоволенням відзначаючи
Переконаний Повною мірою усвідомлює Дотримуючись
Проголошує Якнайглибше переконаний Вказуючи на
Пам’ятаючи про З усією глибиною засуджує Підтверджуючи
Впевнений З новою силою закликає Усвідомлюючи
Вітаючи Керуючись Ще раз нагадуючи
Маючи намір Ухваливши Визнаючи
Глибоко занепокоєний Розглянувши Звертаючись
Глибоко свідомий того, що Ще глибше розглянувши Нагадуючи
Глибоко стурбований Звергаючи пильну увагу Прагнучи
Глибоко шкодує Проаналізувавши Беручи до уваги
Вважаючи негідним Проаналізувавши Враховуючи
Прагне Одержавши Звертаючи увагу на
Підкреслює

Звороти для оформлення нормоустановчих статей

Погоджується Висловлює свою високу оцінку Висловлює жаль
Підтверджує Висловлює надію Вимагає
Схвалює Ще глибше вітає Сповнений рішучості
Запитує Ще більш переконано заявляє Прагне
Санкціонує Ще більш наполегливо радить Ще переконаніше підтверджує
Закликає Ще з більшою силою вимагає Ще глибше засуджує
Засуджує Сповнений ще більшої рішучості Ще переконливіше закликає
І тому заявляє Сподівається Радить
Вважає негідним Вітає Підтримує
Вказує на Проголошує Вірить
Підтримує Пропонує Передає
  Радить Закликає

 

Зразок резолюції

ЗІБРАННЯ: Рада з соціально-економічних питань	(стор. 1 з 2-х)
ПИТАННЯ: Зміцнення Фонду допомоги жертвам природних катастроф 
РАДА З СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПИТАНЬ,


(1) Дотримуючись переконання, що Служба ООН з питань допомоги жертвам
(2) природних катастроф (ЮНДРО) відіграє важливу роль
(3) у справі допомоги жертвам природних катастроф у цілому світі,

(4) Вітаючи намагання ЮНДРО перетворитися на центр обміну
(5) технічною інформацією, що координував би міжнародну діяльність з надання
(6) допомоги жертвам природних катастроф,

(7) Високо оцінюючи допомогу, яку ЮНДРО надала постраждалим від посухи
(8) та нашестя сарани африканським країнам, країнам Латинської Америки та
(9) Карибського басейну, спустошеним ураганом, а також Судану та Бангладеш,
(10) де було паралізовано життя на землях, вражених повенями,

(11) Усвідомлюючи, що в Програми допомоги жертвам природних катастроф
(12) немає коштів, що були б достатніми для надання допомоги всім країнам,
(13) які стали жертвами природного лиха,

(14) Відзначаючи, що слабко розвинуті в економічному відношенні країни
(15) чи країни, що перебувають у невигідних економічних умовах,
(16) часто бувають найбільше вражені природним лихом і що саме тому
(17) фінансова допомога стає у великій пригоді таким країнам,

(18) Нагадуючи країнам про те, що більші фінансові внески допоможуть
(19) забезпечити реалізацію таких основних прав людини, як право на
(20) харчування, притулок та медичну допомогу, що про них ідеться у
(21) Частині 1 Статті 25 Декларації ООН про права людини, в часи кризи;

(22) Підкреслюючи, що ЮНДРО розподілятиме згадані кошти без огляду на
(23) політичні переконання урядів, що перебувають при владі;

(24) Глибоко жалкуючи з приводу того, що країни надавали допомогу
(25) чи утримувалися від її надання, керуючись політичними міркуваннями,
(26) а не міркуваннями гуманізму,

(27) Вважає негідними дії країн, які надають кошти на допомогу
(28) жертвам природних катастроф або утримуються від цього,
(29) беручи за основу цієї справи стан міжурядових стосунків;

(30) Закликає ЮНДРО до розширення його участі у справі допомоги жертвам
(31) природних катастроф шляхом надання коштів безпосередньо на діяльність,
 


ЗІБРАННЯ: Рада з соціально-економічних питань	(стор. 2 з 2-х)
ПИТАННЯ: Зміцнення Фонду допомоги жертвам природних катастроф


(32) спрямовану на забезпечення допомоги, планування такої діяльності,
(33) що дозволить ЮНДРО:

(34) а) допомогти в забезпеченні притулком, одержанні медичної допомоги,
(35) а також техніки та матеріалів, необхідних для спорудження будівель
(36) безпечної конструкції,

(37) б) створити комісію спеціалістів у галузі вивчення природних катастроф з
(38) метою виявлення регіонів, де можуть статися такі катастрофи, і
(39) наперед застерегти (уряди) та мешканців країн, яким загрожує небезпека,
(40) створити дієві плани евакуації із зон високого ризику;

(41) висловлює надію, що людські життя будуть врятовані завдяки
(42) вказаним новим напрямкам діяльності та повноваженням ЮНДРО;

(43) закликає країни з високим ступенем ризику, аби вони наперед дбали про
(44) відвернення наслідків можливих катастроф шляхом запровадження
(45) політики, спрямованої на забезпечення все більшої концентрації населення в
(46) регіонах, де імовірність катастроф є нижчою;

(47) пропонує спроможним до цього країнам робити внески на суму,
(48) еквівалентну 1% їхніх внесків до ООН, на користь ЮНДРО;

(49) переконливо запевняє, що ЮНДРО започаткує традицію надання
(50) допомоги цивільному населенню, що опинилося в скрутному становищі;

(51) рекомендує всім державам — членам ООН забезпечити надходження
(52) заборгованих внесків до ООН на 1997 фінансовий рік
(53) з метою сприяння справі практичного застосування та
(54) остаточного втілення в життя цих пропозицій;

(55) висловлює надію, що Програма Організації Об'єднаних Націй
(56) із забезпечення добровільної допомоги може відігравати
(57) помітнішу роль у справі виконання програм, пов'язаних з допомогою
(58) жертвам природних катастроф.